Szkolenia

W ramach projektu „Mój dom bez przemocy” zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie  z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników Stowarzyszenia MONAR  organizujących pomoc w placówkach dla samotnych matek z dziećmi.

Szkolenia odbędą się  w:

Gdańsku – dla kadry z  placówek dla samotnych kobiet z dziećmi  z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego,
Turowie – dla kadry z  placówek dla samotnych kobiet z dziećmi  z województw: wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego,
Zgorzelcu – dla kadry z  placówek dla samotnych kobiet z dziećmi  z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego.

Pierwsze szkolenia

Zgodnie z harmonogramem projektu „Mój dom bez przemocy” zostały zorganizowane szkolenia dla kadry domów samotnej matki Stowarzyszenia MONAR. Szkolenia odbyły się we wrześniu w Gdańsku, Wieluniu i Zgorzelcu. Wzięli w nich udział także pracownicy ośrodków pomocy społecznej i partnerzy projektu. Zajęcia prowadzili specjaliści od przeciwdziałania przemocy.

Podczas szkoleń podejmowane były tematy zjawiska przemocy w rodzinie w kontekście kulturowym i społecznym. Uczestnicy poznali charakterystykę i portret ofiary a także sprawcy przemocy. Szczególną uwagę zwrócono na sytuację dziecka. Omówiono kolejne etapy pracy z ofiarami przemocy począwszy od diagnozy sytuacji, rozpoznawania potrzeb członków rodziny doświadczającej przemocy, aż po ustalenie poszczególnych etapów pomagania. Omówiono także prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie: najważniejsze ustawy i rozporządzenia oraz procedury.

Szkolenia były prowadzone metodą wykładowo-warsztatową. Dzięki takiej formule uczestnicy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wymieniali się doświadczeniami, dzielili trudnymi sytuacjami ze swojej codziennej pracy. Szkolenie było jednodniowe i dawało podstawy wiedzy z tego obszaru, dlatego w opinii uczestników jest potrzeba zorganizowania kolejnych szkoleń pogłębiających tę wiedzę.