Seminarium inauguracyjne

Założenia projektu zostały przedstawione podczas zorganizowanego 6 czerwca w Warszawie seminarium z udziałem partnerów oraz kierowników placówek MONARU.

Uczestników seminarium powitał Robert Starzyński, dyrektor stołecznego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, w którym odbyło się spotkanie. Następnie Teresa Sierawska, pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR ds. wykluczenia społecznego, przybliżyła działalność MONARU oraz profil adresata projektu „Mój dom bez przemocy”. Omówiła także idee projektu – budowanie partnerstwa wokół spraw związanych z pomocą dla samotnych rodziców i tworzenie lepszych warunków dla podopiecznych placówek prowadzonych przez MONAR z myślą o tej właśnie grupie.

W programie seminarium znalazły się m.in. wystąpienia Marzeny Bartosiewicz, zastępcy dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz dr Marioli Racław z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedstawicielka MPiPS omówiła rządowe programy służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pogratulowała też autorom projektu, który znalazł się wśród 16 wybranych do realizacji z ponad 360 zgłoszonych. Natomiast dr Mariola Racław przybliżyła obecnym obszary, nad którymi będą wspólnie pracować uczestnicy projektu, aby ich oferta pomocy jak najlepiej odpowiadała potrzebom ofiar przemocy. W swoim wystąpieniu skupiła się na przedstawieniu założeń do opracowania zasad współpracy domów samotnej matki oraz ośrodków pomocy społecznej.

Struktura organizacyjna zespołu projektowego oraz planowane działania były tematem wystąpienia Iwony Pasichnyk, kierownika projektu. Seminarium zakończyła prezentacja strony internetowej projektu.

Do pobrania w formacie PDF:

Prezentacja: założenia projektu, T. Sierawska

Prezentacja: opis projektu, I. Pasichnyk

Prezentacja: obszary współpracy, dr M.Racław

Prezentacja: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, M.Bartosiewicz