Przeciwko przemocy w rodzinie

30 maja 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy MONAREM a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Umowa dotyczy realizacji projektu „Mój Dom bez Przemocy – program działań profilaktycznych i edukacyjnych dla ofiar przemocy przebywających w Domach Samotnej Matki Stowarzyszenia MONAR”.

Projekt będzie realizowany od czerwca 2014 r. do listopada 2015 r. w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Głównym celem projektu jest  zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez poprawę dostępności i jakości usług  adresowanych do ofiar przemocy (w tym specjalistycznego poradnictwa), a także  poprawę infrastruktury w placówkach, z których pomocy korzystają adresaci projektu.

Adresatami projektu są osoby wykluczone społecznie, a w szczególności podopieczni Domów Samotnych Matek prowadzonych przez  Stowarzyszenie MONAR w Gdańsku, Turowie i Zgorzelcu – samotne matki  z dziećmi i kobiety w ciąży.

Więcej o projekcie