Napisali o nas

Projekt „Mój dom bez przemocy” spotkał się z żywym zainteresowaniem lokalnych mediów z regionów,
w których był realizowany. Jesteśmy przekonani, że wsparcie ‘Kulisów Powiatu” z Wielunia, „Gazety Regionalnej” ze Zgorzelca czy „Informatora Pomorza” z Gdańska będzie towarzyszyło kolejnym partnerskim inicjatywom domów samotnej  matki i ośrodków pomocy społecznej. Zachęcamy do lektury tekstów, które ukazały się na łamach wspomnianych wydawnictw:

http://www.gazetaregionalna.pl/index.php/zgorzelec/4544-moj-dom-bez-przemocy

http://www.kulisy.net/wiadomosci-lokalne/wielunski

http://www.informator-pomorza.pl/

http://www.informator-pomorza.pl/artykul/moj-dom-bez-przemocy-pomoc-matkom-w-potrzebie