Kolejne spotkanie eksperckie

W dniach 28.09-29.09.2015r. w Hotelu Gromada w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie eksperckie ze wszystkimi  ekspertami biorącymi udział w projekcie „Mój dom bez przemocy”.
Podczas spotkania zostały omówione dotychczasowe prace nad Zasadami współpracy. Został przedstawiony ostateczny projekt Zasad , który został poddany konsultacji do statecznej akceptacji.

ogolnopolskie-spotkanie-eksperckie_28-09-2015-2

Spotanie odbyło się w formie warsztatu prowadzonego przez specjalistki ds. pomocy osobom doświadczającym przemocy – Elżbietą Szadurą-Urbańską oraz Monika Krzemieniewską. Na warsztatach uczestnicy pracowali także nad dokumentowaniem pracy z mieszkankami Domów dla Samotnych Matek z Dziećmi – Markot.

W wyniku pracy warsztatowej zaproponowano Kartę Mieszkańca oraz Plan pomocy – jako narzędzia do dokumentowania i monitorowania pomocy mieszkankom placówek.